Toplantı Salonu

HM Commerce Hotel Ankara 1 adet bölünebilir salonumuz bulunmaktadır, Tercih edilirse 50 kişilik U düzen, 140 kişilik tiyatrı düzeni, 90 kişilik sınıf düzeni ve 150 kişilik kokteyl düzeni ile hizmet vermektedir.

Toplantı salon bilgilerine ve resimlerine ilave edilmesi *** Tiyatro düzeninde 275 Kişilik, Sınıf düzeninde 240 Kişilik, Kokteyl düzeninde 450 Kişilik ve Yemek düzeninde 220 kişilik kapasitesiyle çok amaçlı salonumuz bulunmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASI POLİTİKASI HAKKINDA